Karta pojazdu

Rejestrując pojazd w okresie 1.05.2004-14.04.2006 r. zapłacieles za wydanie pierwszej karty pojazdu 500 zł? Czy wiesz ze powiniens zapłacic tylko 75 zł

Przepisy o wysokości opłat za kartę pojazdu, które obowiązywały w tym okresie były niezgodne z Konstytucją i Prawem europejskim, co oznacza że możesz odzyskać część swoich pieniędzy!

Wielu naszych Klientów cieszy się z odzyskanych pieniędzy! Dołącz do nich i odzyskaj swoje pieniądze!

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

Przyjmujemy sprawy z całej Polski. UWAGA! Roszczenia z 2004 r. przedawnią się wkrótce. Nie zwlekaj!

  • Poprowadzimy proces odzyskania Twoich pieniędzy od A do Z
  • Nie angażujesz własnego czasu

Jesteś zdecydowany? Wypełnij formularz i poczekaj na zwrot pieniędzy! My załatwimy wszystkie formalności!

Uwaga:

  • Oferta nie dotyczy sytuacji, jeżeli nabyłeś już wcześniej zarejestrowany w Polsce pojazd ( Jesteś drugim właścicielem pojazdu w Polsce),
  • Oferta nie dotyczy opłaty recyklingowej uiszczanej w wysokości 500 zł na rzecz Narodowego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska w Warszawie.

Co to jest karta pojazdu?

Karta pojazdu jest dokumentem samochodu potwierdzającym jego pochodzenie i wiele innych cech . Dokument ten ma zapewnić pewność obrotu, bowiem powinien być przechowywany w bezpiecznym miejscu, a zbycie pojazdu bez karty jest niemożliwe. Co ważne karta pojazdu podąża za samochodem, także wtedy, gdy zmienia się właściciel pojazdu.

Na jakiej podstawie pobiera się opłaty za kartę pojazdu?

Podstawę prawną pobierania opłat za wydanie karty pojazdu stanowi art. 77 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie treścią tego przepisu w przypadku gdy pojazd wprowadzany jest na terytorium Rzeczypospolitej przez podmiot inny niż producent pojazdu lub importer nowego pojazdu, kartę pojazdu wydaje właściwy w sprawach rejestracji starosta, przy pierwszej rejestracji pojazdu, za opłatą i po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej.

Skąd wynika wysokość opłaty za wydanie karty pojazdu?

Wysokość opłaty za wydanie karty pojazdu określa rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28. marca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu. Zgodnie z §1 ust. 1 tego rozporządzenia, opłata za wydanie karty pojazdu wynosi aktualnie 75 zł, co odpowiada rzeczywistym kosztom druku i dystrybucji karty pojazdu. Wysokość tej opłaty została zmieniona do kwoty 75 zł po wyroku z dnia 17. stycznia 2006 r. Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał stwierdził bowiem, że §1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28.07.2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu, ustalający jej wysokość na kwotę 500 zł, jest niezgodny z przepisem art. 77 ust. 4 pkt i ust. 5 ustawy z dnia 20.06.1997 r. - Prawo o ruchu drogowym oraz z art. 92 ust. 1 oraz art. 217 Konstytucji RP.

Jaką kwotę za kartę pojazdu można odzyskać?

Kwota, jakiej można dochodzić z tytułu nienależnie pobranej opłaty za wydanie karty pojazdu stanowi różnicę pomiędzy wysokością opłaty pobieranej za wydanie karty pojazdu, czyli 500 zł a rzeczywistymi kosztami druki i dystrybucji kart pojazdu, ustalonymi ostatecznie na kwotę 75 zł. Jest to zatem kwota 425 zł

© Karta Pojazdu .Info | Serwis napędza Rabanet.pl